نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توضیحات

توضیحات


 

پیش نیاز دوره

لازم ندارد

هزینه دوره:

ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان

دانشجویی: 200 هزار تومان

تاریخ شروع دوره:

فروردین 1395

طول دوره:

32 ساعت

مدرس:

مهندس هاشمی- مهندس احراری 

 

 
همراه داشتن لب تاب الزامی است

 

 

 

 

ثبت نام