نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توضیحات

توضیحات


پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 350 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 4، 5، 6 و 7 آذرماه

طول دوره: 32 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 16:30

مدرس: سعید جوی زاده و منیژه براهیمی (مولفین کتاب آموزش کاربردی ENVI)

 

ثبت نام