نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی

دوره آموزشی


 

ردیف عنوان دوره ساعات دوره وضعیت
1  دوره آموزشی Arc GIS جامع 32ساعت ثبت نام
2  دوره آموزشی Google Earth 12ساعت ثبت نام
3  دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI 32ساعت ثبت نام
4  دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB 16 ساعت ثبت نام
5  دوره آموزشی مقاله نویسی 16 ساعت ثبت نام
6 آموزش عکاسی در جغرافیا 20ساعت ثبت نام
7 دوره آموزشی  مکاتبات بین الملل در جغرافیا 10ساعت ثبت نام
8 دوره آموزشی تکنیک‌های آماری در مقالات  ISI و علمی -پژوهشی جغرافیایی 32ساعت ثبت نام
9 دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای  در کنفرانس های داخلی و بین المللی جغرافیایی 20  ساعت (10 ساعت تئوری و 10 ساعت عملی) ثبت نام
10 100 تکنیک برای استخدام در شرکتهای مهندسی مشاور 16ساعت ثب نام
11 جگونه پایان نامه خود را بنویسیم(ویژه دانشجویان جغرافیا) 16 ساعت ثبت نام
12 دوره آموزشی آمار فضایی 16ساعت ثبت نام
13 دوره آموزشی زمین آمار 16ساعت ثبت نام
14  دوره آموزشی  SPSS (مقدماتی) 16 ساعت ثبت نام
15 دوره آموزشی AHP 16ساعت ثبت نام
16 دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP 22ساعت ثبت نام
17 دوره آموزشی پروپوزال نویسی 16ساعت ثبت نام
18 دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری 32 ساعت ثبت نام
19 دوره آموزشی 100 ابزار کاربردی GIS در انجام پایان نامه های جغرافیایی 20 ساعت ثبت نام
20

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی)در نرم افزار GIS و Geo DA

16ساعت ثبت نام