نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده¬های مکانی) در نرم افزار GIS و Geo DA

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده¬های مکانی) در نرم افزار GIS و Geo DA


سرفصل دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی)

در نرم افزار GIS و Geo DA

 

سرفصل دوره :

تحلیل اکتشافی داده­ها

روش درونیابی (IDW)

روش درونیابی کریجینگ و انواع آن

روش درونیابی اسپلاین و انواع آن

مقایسه روش­های مختلف درونیابی

شناسایی الگو با آماره فضایی میانگین نزدیکترین همسایگی

شناسایی الگو با خوشه­بندی زیاد/کم

شناسایی الگو با آماره موران عمومی

شناسایی الگو با تحلیل خوشه­ای فضایی چند فاصله­ای

تولید نقشه به کمک آماره­ی موران محلی

تولید نقشه به کمک آماره­ی گتیس

اندازه گیری توزیع جغرافیایی از طریق عارضه مرکزی

اندازه گیری توزیع جغرافیایی از طریق میانگین مرکزی

اندازه گیری توزیع جغرافیایی از طریق توزیع جهت دار

اندازه گیری توزیع جغرافیایی از طریق میانگین جهت خطوط

اندازه گیری توزیع جغرافیایی از طریق فاصله استاندارد

رگرسیون موزون جغرافیایی

 

 

پیش نیاز دوره: دوره جامع GIS

هزینه دوره: 250 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره: 16 ساعت

مدرس: سعید جوی زاده و  ساره حدادی