نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی) در نرم افزار GIS و Geo DA

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی) در نرم افزار GIS و Geo DA


سرفصل دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی)

تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی

کاربردهای آمار فضایی در هزاره سوم (جغرافیا-پزشکی آب و هوا شناسی-اقتصاد-زمین شناسی-کشاورزی-محیط زیست و)

آشنایی با انواع داده های مکانی

تحلیل اکتشافی داده­های مکانی

آشنایی با مفهوم خودهمبستگی مکانی

مفهوم درونیابی

انواع روش­های درونیابی و مقایسه آن­ها

نقش فاصله و همسایگی در آمار فضایی

آشنایی با روش­های مفهوم­سازی روابط فضایی

آشنایی با مفهوم الگو

تفاوت بین آماره­های عمومی و محلی فضایی

نحوه شناسایی الگو با آماره­های فضایی مختلف

نحوه تولید نقشه به کمک آماره­های محلی فضایی

آشنایی با انواع شاخص­های آمار توصیفی فضایی

آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی

نقش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی

نیکویی برازش در رگرسیون موزون جغرافیایی

مقایسه نتایج رگرسیون کلاسیک و موزون جغرافیایی

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 250 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره: 16 ساعت

مدرس: سعید جوی زاده و  ساره حدادی