نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی مقاله نویسی

دوره آموزشی مقاله نویسی


سرفصل مطالب دوره آموزشی مقاله نویسی

اشتباهات پژوهشگران در زمان مقاله نویسی

·        در اینجا اشتباهات رایج پژوهشگران در زمان مقاله نویسی بیان می شود.

اصول کارتیمی در مقاله نویسی      

·        تیم چیست؟

·        بایدها و نبایدها در کار تیمی 

·        تعیین هدف در تیم

·        تعیین رهبر تیم

·        تعیین مهارت ها و وظایف اعضا تیم

·        تعیین قوانین در تیم

·        تعیین اساسنامه در تیم

·        اعتماد سازی در کار تیمی

·        تصمیم گیری در کارهای تیمی

·        ارزیابی پیشرفت کار تیمی

·        روش اجماع در کار تیمی

·        مدیریت اختلافات در کار تیمی

·        روش های غلبه بر ناامیدی در کار تیمی

·        مدیریت اختلاف نظرها در کار تیمی

·        روش اجماع در کار تیمی

مدیریت زمان در مقاله نویسی

·        برنامه یکساله

·        برنامه 5 ساله

·        برنامه 10 ساله

·        برنامه بلند مدت

·        نکاتی که در برنامه ریزی باید به آن توجه کرد. 

آموزش رو به جلو در مقاله نویسی

·        دانلود فیلمهای آموزشی

·        دانلود فیلمهای مستند

·        جستجوی پیشرفته در اینترنت

آسان ساختن ترجمه کتب تخصصی رشته خود

·        چگونه مترجم کتب تخصصی خود شوید

·        نحوه دانلود رایگان کتب تخصصی رشته خود

·        معرفی سایت جهت دانلود رایگان کتب و مقالات تخصصی

·        نحوه دانلود فیلم آموزشی مربوط به کتب تخصصی رشته خود

·        معرفی سایت جهت دانلود رایگان فیلم های آموزشی تخصصی

·        برنامه ریزی روزانه جهت هماهنگی بین فیلم آموزشی و ترجمه کتاب

قبل از شروع به نگارش مقاله چه باید کرد؟

·        پیش از مقاله‌نویسی چه کارهایی را باید انجام دهیم و به چه نکاتی توجه کنیم.

·        انتخاب موضوع

·        انتخاب ژورنال

·        انتخاب سایر نویسندگان

·        ارکان مقاله

چراباید مقاله بنویسیم؟

·        مهم ترین دلایل مقاله‌نویسی و چهار مساله‌ای که برای انتخاب بهتر نوع مقاله و مجله باید در نظر گرفته شود معرفی می‌گردد.

·        پاسخ به سوالات متداول در مقاله نویسی

·        چرا مقاله می نویسیم؟

·        چه چیزی باید بنویسیم؟

·        چه کسی باید مقاله منتشر کند؟

·        کجا باید مقاله خود را منتشر کنیم؟

·        چرا باید شخصیت علمی داشته باشیم؟

·        چه طور می توان یک شخصیت علمی داشت؟

آشنایی با چندین واژه مهم در مقاله نویسی

·        Impact factor

·        Submission

·        Editor

انواع مجلات

·        علمی پژوهشی

·        ISI

·        ISC

آشنایی با ساختار سازمانی مجلات داخلی و بین المللی

·        مدیر مسئول

·        سر دبیر

·        مدیر داخلی

·        هیئت تحریریه

·        داوران

مقالات اکادمیک و انواع آن

·        مقاله مروری

·        مقاله کاربردی

·        مقاله تجربی

·        مقاله روش شناختی

آشنایی با مجلات علمی و پژوهشی

·        مجلاتی که دارای مجوز علمی و پژوهشی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هستند.

آشنایی با مجلات بین المللی(ISI)

·        رتبه بندی مجلاتISI

·        تشخیص اصلی یا تقلبی بودن یک مجله ISI

مجلات عضو ISC

·        در این بخش با مجلات عضو ISC آشنا می شویم

معروفترین مجلات، نویسندگان، دانشمندان، موسسات بین الملل

·        در این بخش با معروفترین کلید واژه ها، دانشمندان و ....... هر رشته آشنا خواهید شد

انتخاب موضوع در مقاله نویسی

·        اولویت های پژوهشی سازمانهای مختلف

·        همایش ها و کنفرانس ها

·        پایان نامه های داخلی و خارجی

·        مقالات داخلی و خارجی

·        کتب فارسی و لاتین

·        سخنرانی، فیلم، انیمیشن

·        مصاحبه

دانلود رایگان کتب لاتین و مقالات  ISI

·        در این قسمت با پایگاه های اطلاعاتی و وبسایت هایی که مقاله و کتب رایگان در اختیار می گذارند آشنا می شوید

دانلود پایان نامه ها

·        در این قسمت بدر مورد پایگاه های اطلاعاتی و وبسایت هایی که پایان نامه های داخلی و خارجی را رایگان در اختیار می گذارند به طور کامل بحث خواهد شد.

صد نکته در پایان نامه نویسی

·        این جا صد نکته مهم و کاربردی برای نگارش یک پایان نامه خوب توضیح داده می شود .

همایش ها و کنگره ها

·        در این قسمت با نحوه شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی و نحوه استخراج موضوع و درجه اعتبار هر کنفرانس، و.... بحث خواهد شد.

·        تفاوت کنفرانس، همایش، کنگره، میتینگ و..... به طور کامل بحث می شود.

ایده و خلاقیت در مقاله نویسی

·        استخراج ایده و خلاقیت از انواع فیلم ها، سایت های اینترنتی، و...

چگونه فردی خلاق باشیم

·        در این قسمت چند گام اساسی برای رسیدن به خلاقیت بطور کامل شرح داده خواهد شد.

قوانین کلیدی در مقاله نویسی

·        در این قسمت به بررسی قوانین مهم در مقاله نویسی جهت قبول مقاله در مجلات معتبر پرداخته می شود

معرفی ساختار یک مقاله آکادمیک

·        یک مقاله آکادمیک از یک ساختار شش قسمتی برخوردار است (چکیده، مقدمه، مرور ادبیات، متدلوژی، داده‌ها و تحلیل، بحث و نتیجه‌گیری). هر کدام از این شش قسمت معرفی شده، جایگاه و هدف آن به همراه مثال‌های مختلف توضیح داده می‌شود.

ارتباط بین اجزای اصلی مقاله

·        قسمت اصلی مقاله بایستی از ساختار منطقی خاصی پیروی کنند و به لحاظ محتوایی به هم مرتبط باشند. که در این بخش توضیح داده می شود

اصالت موضوع (Originality) در مقاله نویسی

·        منظور از اصالت موضوع در مقاله نویسی چیست؟

·        معیارهای ارزیابی اصالت موضوع در مقاله چیست؟

·        نگاه داوران مقالات به مقوله اصالت موضوعی مقاله

عنوان مقاله(Title)

·        ویژگی یک عنوان خوب در مقالات علمی و پژوهشی و ISIشرح داده خواهد شد و مثال های متعددی از انواع عنوان های خوب و بد در مقالات علمی و پژوهشی و ISI ذکر خواهد شد.

·        اهمیت عنوان در پذیرش مقاله

·        نگاه داوران مقالات به مقوله عنوان

·        اشتباهات پژوهشگران در بخش عنوان مقالات

نویسندگان مقالات(Affiliation)

·        در این قسمت به بحث در مورد تعداد نویسندگان مقالات پرداخته می شود

·        اهمیت نویسندگان و امتیاز هر کدام

·        اهمیت نویسنده مسئول و نقش آن در مقاله 

چکیده مقاله(Abstract)

·        ویژگی یک چکیده خوب در مقالات علمی و پژوهشی و ISI شرح داده خواهد شد و مثال های متعددی از انواع چکیده خوب و بد در مقالات علمی و پژوهشی و ISI ذکر خواهد شد.

·        اهمیت چکیده در پذیرش

·        ارائه یک فرمول جهت نگارش چکیده مناسب

·        اشتباهات رایج در نوشتن چکیده 

·        نگاه داوران مقالات به مقوله چکیده

کلید واژه ها(Key Words)

·        در این قسمت به بحث در مورد تعداد کلیدواژه ها، اهمیت کلید واژه ها و ..... پرداخته می شود.

·        روش های انتخاب کلید واژه برای مقالات

·        اهمیت انتخاب صحیح کلید واژه ها برای مقاله

·        نگاه داوران مقالات به مقوله کلید واژه

مقدمه(Introduction)

·        ویژگی یک مقدمه خوب در مقالات علمی و پژوهشی و ISI شرح داده خواهد شد و مثال های متعددی از انواع مقدمه خوب و بد در مقالات علمی و پژوهشی و ISI ذکر خواهد شد.

·        اهمیت مقدمه در پذیرش مقاله   

·        قسمتهای مختلف یک مقدمه خوب

·        نگاه داوران مقالات به مقوله مقدمه

پیشینه تحقیقات(Literature Review)

·        چرا پیشینه تحقیق؟

·        اهمیت پیشینه تحقیقات در بخش مقدمه

·        چگونگی نگارش پیشینه تحقیقات در بخش مقدمه

·        نگاه داوران مقالات به مقوله پیشینه تحقیق

کلیات و تعاریف

·        اهمیت کلیات و تعاریف در بخش مقدمه

·        چگونگی نگارش کلیات و تعاریف در بخش مقدمه

اهداف پژوهش(Objectives)

·        چگونگی نگارش اهداف پژوهش

·        هدف کلی(General Objective)

·        اهداف جزئی(Specific Objectives)

بیان مساله (Problem Statement)   

·        در این بخش به طور کامل به مواردی که ذکر آنها در بیان مساله مهم است پرداخته می شود

·        نگاه داوران مقالات به مقوله بیان مسأله

فرضیات پژوهش(Research Hypothesis)

·        در این قسمت به بحث در مورد فرضیات پژوهش، چگونگی نگارش فرضیات، تعداد فرضیات، و انواع فرضیات پرداخته می شود.

·        چگونگی نگارش فرضیات پژوهش

·        تعداد فرضیات پژوهش  

·        انواع فرضیه 

استناد (Citation)

·        در این قسمت به تعاریف استناد، دلایل استناد، انواع روش استناد، و... پرداخته می شود.

·        روش های استناد

·        استناد درون متنی(APA و MLA)

·        استناد برون متنی(ونکوورو شیکاگو) 

·        استناد رسمی

·        استناد غیر رسمی

مواد و روشها(Materials and Methods)

·        در این قسمت در مورد داده ها، روش جمع آوری داده ها، تکنیک های آماری در مقاله نویسی، روش پژوهش، طراحی تحقیق، طرح تحقیق، نمونه گیری، پرسش نامه ها و.......... بحث خواهد شد.

·        قسمتهای مختلف مواد و روشها   

·        روش تحقیق

·        داده و جمع آوری داده ها –ماهیت داده ها و...

·        جامعه آماری

·        روش های نمونه گیری

·        فضای پژوهش

·        ابزار گرد آوری داده ها

·        نگاه داوران مقالات به مقوله مواد و روشها

·        نگاه داوران مقالات به مقوله روش شناسی مقاله

·        تکنیک های آماری در مقالات 

·        نگاه داوران مقالات به مقوله ابزار گردآوری داده ها در مقالات

·        نگاه داوران مقالات به مقوله جامعه پژوهش در مقالات

محدوده و محدودیت های پژوهش(Limits and Limitations)

·        تعریف محدوده پژوهش

·        تعریف محدودیت های پژوهش

·        اهمیت محدوده و محدودیت ها در پژوهش

·        تفاوت محدوده و محدودیت در پژوهش

·        نگاه داوران مقالات به مقوله محدوده و محدودیت های پژوهش در مقالات   

·        ارائه یافته های توصیفی و تحلیلی در مقالات  

نگاه داوران مقالات به مقوله یافته ها  در مقالات 

نتیجه گیری و بحث(Results and Discussions)

·        در این بخش به نقش مهم نتیجه گیری و بحث در مقالات علمی و پژوهشی و ISI پرداخته می شوند. همچنین به ارائه فرمولی جهت هر چه بهتر نوشته شدن نتایج و بحث در مقاله پرداخته می شوند. همچنین نمونه های مختلفی از نتایج و بحث مقالات مختلف بررسی خواهند شد.

·        نگاه داوران مقالات به مقوله نتیجه گیری و بحث  در مقالات

پیشنهادات(Further Research)

·        اهمیت پیشنهادات در یک مقاله علمی و پژوهشی وISI

·        نگاه داوران مقالات به مقوله پیشنهادات  در مقالات

سپاسگزاری(Acknowledgement)

·        در این بخش به طور کامل به بررسی بخش سپاس گزاری در مقالات علمی و پژوهشی و ISI پرداخته می شود. همچنین فرم داوری بخش سپاس گزاری در مقالات علمی و پژوهشی و ISI مورد بررسی قرار می گیرند

منابع(References)

·        در این قسمت به معرفی انواع منابع جهت نوشتن یک مقاله علمی و پژوهشی و ISI پرداخته می شود. همچنین نحوه انتخاب و دانلود جدیدترین منابع اعم از چاپی و غیر چاپی توضیح داده خواهد شد.

·        نحوه نگارش انواع مختلف منابع در فهرست مأخذ  بر اساس روش APA نیز توضیح داده می شود.

·        به برخی از دستورات کلیدی نرم افزار word جهت نگارش منابع اشاره خواهد شد.

·        نگاه داوران مقالات به مقوله منابع  در مقالات

پیوست (Appendix)

·        چنانچه ارائۀ اطلاعات تکمیلی مثل پرسش نامه و موارد مشابه بتواند به تبیین بیشتر موضوع مقاله کمک کند، لازم است موارد مذکور به صورت پیوست به مقاله افزوده شوند. که در این قسمت به تشریح این موارد پرداخته می شود

·        نگاه داوران مقالات به مقوله پیوست  در مقالات

سرقت ادبی(Plagiarism)  

·        آشنایی با سرقت ادبی و مفهوم آن

·        آشنایی با شیوه های متداول سرقت علمی

·        چگونگی رخ دادن سرقت علمی

·        آشنایی با چندین سایت تخصصی جهت براورد سرقت ادبی

ارسال مقالات

·        در این قسمت به بررسی مراحل اساسی جهت ارسال مقاله(مجله مورد نظر، فرمت مجله مورد نظر، نامه به سردبیر، و........ پرداخته می شود)                                                                                                                                                                                                                                                  

نامه به سردبیر(Cover latter )

·        در این جا شیوه های مختلف نامه نگاری با سردبیران  مجلات و نقش آن در پذیرش نهایی مقالات بحث خواهد خواهد شد.

اصلاح  و ویرایش مقالات

·        یکی از مشکلات اساسی دانشجویان در بخش اصلاح و ویرایش مقالات است که مفصل توضیح داده می شود .

ارسال مجدد مقالات

·        در این قسمت درباره ارسال مجدد مقالات به مجلات بحث می شود

مکاتبات بین المللی

·        در این بخش شیوه های مختلف  مکاتبات بین المللی و نقش آن در پیشرفت یک پژوهشگر توضیح داده خواهد شد.

·        نامه های کاربردی در مکاتبات بین الملل در عرصه پژوهشگری نیز توضیح داده می شود.

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 200 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 24 و 25 آبان ماه

طول دوره: 16 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18

مدرس: سعید جوی زاده (مولف بیش  از 7کتاب در زمینه مقاله نویسی)