نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB

دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB


سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB

·        مقدمه ای بر کلیات سنجش از دور

·        نحوه دانلود گام به گام تصاویر پرکاربرد در سنجش از دور

·        آشنایی با ماهیت انواع تصویر دیجیتال

·        آشنایی با ماتریس‌ها و آرایه ها و ارتباط آن با تصاویر دیجیتال

·        مزایای پردازش تصویر  در نرم افزار MATLAB

·        معرفی ساده و گویای محیط‌های مختلف MATLAB

·        معرفی توابع پرکاربرد و ضروری MATLAB

·        نحوه فراخوانی داده‌های مختلف در MATLAB

·        خواندن و نمایش تصویر در MATLAB

·        نمایش ارزش‌های DN بر روی تصویر

·        نمایش و تعدیل هیستوگرام تصویر

·        نمایش ترکیب های رنگی تصاویر باندهای مختلف

·        نحوه اجرای عملیات ریاضی و آماری روی تصویر

·        تصحیح رادیومتری تصویر

·        تصحیح اتمسفری تصویر

·        جداسازی منطقه مورد مطالعه

·        کلیاتی بر فیلتر ها و اجرای فیلترها

·        معرفی شاخص های کاربردی و محاسبه آنها در MATLAB

·        برآورد حرارت سطح زمین( LST  )

·        طبقه‌بندی تصاویر با روش پرکاربرد و قوی  SVM

·        آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی

·        نحوی خروجی گرفتن تصاویر

·        انواع روش های ذخیره

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 200 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 4 و 5 آذرماه

طول دوره: 16 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18

مدرس: سعید جوی زاده  و صغری رنجبر (مولفین کتاب  پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB)