نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی Arc GIS جامع

دوره آموزشی Arc GIS جامع


 دوره آموزشی Arc GIS جامع

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

·        تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی

·        کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی

·        بررسی تاریخچه مختصری از GIS

·        معرفی وب سایتهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی 

·        معرفی برترین مجلات و کتابهای سیستم اطلاعات جغرافیایی 

·        بررسی مولفه های  سیستم اطلاعات جغرافیایی

·        آشنایی با کلیه سخت افزار های مورد نیاز برای انجام پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

·        مراحل انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی در

·        بررسی انواع داده ها در GIS

·        روشهای جمع آوری داده های مکانی و توصیفی در GIS

·        تفاوت داده و اطلاعات

آشنایی با مدل های رایج در GIS

·        مدل وکتور

·        مدل رستر

·        معایب و مزایای مدل وکتور و رستر

نصب نرم افزار   

·        روش نصب نرم افزار GIS

معرفی بسته Arc GIS   

·        Arc Catalog

·        Arc map

·        Arc Scene

·        Arc Globe

طبقه بندی نرم افزارهای مختلف از لحاظ ارتباط بین داده مکانی و توصیفی

·        نرم افزارهای اسپاگتی

·        نرم افزارهای توپولوژی

·        نرم افزارهای شی گرا (تحت وب)

آشنایی با محیط نرم افزار

·        معرفی Main Menue

·        معرفی نوار ابزار استاندارد(Standard Menue)

·        معرفی Help نرم افزار

·        معرفی نوار Tools

·        معرفی Data view

·        معرفی Table of content

·        طریقه وارد کردن اکستنشن ها به محیط نرم افزار  

·        چگونگی وارد کردن  و بازخوانی Script  های کاربردی به محیط ArcMap

·        آشنایی با توابع Arc Tool Box

·        وارد کردن داده به محیط نرم افزار(Add Data)

·        وارد کردن لایه های پیش فرض به محیط نرم افزار

·        باز کردن جدول مندرجات

·        ساخت Data frame

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

·        Relative Patch

·        Publisher

·        Export map

تعریف Coordinate System

·        آشنایی انواع سیستم مختصات رایج در GIS شامل: سیستم مختصات جغرافیایی، UTM

·        تفاوت سیستم مختصات جغرافیایی و UTM

·        آشنایی با نرم افزار های نبدیل فرمت سیستم مختصات جغرافیایی به UTM و بالعکس

·        تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی به UTM در GIS

زمین مرجع کردن(Georeferencing)

·        زمین مرجع کردن نقشه های رستری

·        زمین مرجع کردن لایه های وکتوری

·        آشنایی با روشهای مختلف برداشت مختصات نقاط کنترل برای انجام زمین مرجع کردن

·        زمین مرجع کردن نقشه ها با استفاده ازGoogle earth      

موزائیک کردن نقشه های زمین مرجع شده

·        آشنایی با دستورات کاربردی جهت موزائیک کردن نقشه های زمین مرجع شده

ایجاد لایه های اطلاعاتی در محیط Arc Catalog

·        آشنایی با فرمت های رایج لایه ها در GIS

·        روش ساخت Shape file

·        روش ساخت Geodatabase

·        تبدیل Shape file به Geodatabase

·        تبدیل shape file به Auto CAD (فرمت (.dwg

جداول در GIS

·        نحوه ساخت جدول مستقل در محیط Arc Catalog

·        نحوه ساخت جدول توصیفی  در محیط Arc Catalog

·        ایجاد داده های توصیفی در جداول Attribute

·        آشنایی با قسمتهای مختلف جدول در GIS

·        وارد کردن اطلاعات به جداول توصیفی و آشنایی با نامگذاری وتعیین نوع

·        آشنایی با گزینه های مختلف Option در جدول

·        فرمول نویسی در جداول Attribute  و کار با Field Calculator

انتقال داده های توصیفی

·        انتقال داده های توصیفی از جداول Attribute به نرم افزار Excel و برعکس

·        انتقال داده های توصیفی از جداول Attribute به نرم افزار Word و برعکس

روشهای مختلف محاسبه مساحت عوارض در نرم افزار Arc Map

·        ساخت فیلد مساحت و محاسبه مساحت با استفاده از گزینه calculate geometry

·        گزینه Calculate Areas از Arc Toolbox

·        محاسبه مساحت از طریق تبدیل shape file به geodatabase

طریقه رقومی کردن

·        معرفی ابزارهای Editor

·        فعال کردن نوار ابزار Editor

·        آشنایی با قسمت های مختلف نوار ابزار Editor

·        معرفی ابزارهای  ترسیم

معرفی ابزارهای Drawing

·        روش ایجاد یک گراف

·        نحوه ایجاد یک Annotation

·        نحوه تبدیل  عوارض به اشکال

·        اضافه کردن متن به شکل یا عوارض

·        نحوه اصلاح متن، تغییر فونت، رنگ و اندازه متن

·        راه اندازی خصوصیات سمبل پیش فرض

ارتباط بین  Arc Map و Google earth   

·        ذخیره نقشه های ژئو رفرنس شده در Arc Map با فرمت های رایج در  Google earth

·        مشاهده نقشه های ذخیره شده با فرمت kml ,kmz در نرم افزار Google earth

رسم انواع نمودار در محیط نرم افزار GIS

·        آشنایی با انواع نمودار و کاربرد آنها

·        چگونگی تفسیر نمودار

·        ذخیره سازی و فراخوانی مجدد یک نمودار

گزارش گیری و ایجاد گزارش در GIS

·        انواع روشهای گزارش گیری در محیط Arc Map

·        ذخیره سازی و فراخوانی مجدد گزارش

سیمبولوژی

·        چگونگی تغییر رنگ لایه ها

·        چگونگی قرار دادن نماد مناسب بر اساس کارتوگرافی جهانی برای لایه ها

·        انتخاب نمادهای بیشتر برای لایه ها

·        آشنایی با single symbols

·        آشنایی با Categories

·        آشنایی با Quantities

·        ترسیم انواع نمودار(میله ای، ستونی،...)

·        کار با multiple Attribute

·        طریقه وارد کردن یک نماد دلخواه به محیط ArcMap

برچسب گذاری label

·        کار با سربرگ label

·        روش های مختلف برچسب گذاری(دستی و اتوماتیک)

·        برچسب گذاری دستی بوسیله نوار drawing

کار با داده های GPS

·        وارد کردن داده های GPS  به داخل نرم افزار GIS و تبدیل آنها به نقشه

کار با لایه های Auto CAD

·        وارد کردن لایه های Auto CAD به داخل نرم افزار Arc Map

·        تبدیل لایه های Auto CAD به Shape file

·        تبدیل لایه های Auto CAD به Geo database

·        حذف فیلدهای اضافی در هنگام تبدیل فایل Auto CAD به shape file

کار با داده های DGN     

·        آشنایی کلی با لایه های DGN

·        وارد کردن لایه های DGN به داخل نرم افزار Arc Map

·        تبدیل لایه های DGN به نقشه در محیط Arc Map

·        استخراج خطوط منحنی میزان از فایل های سازمان نقشه برداری کشور

آنالیز های مکانی (Geo processing) و انواع آن

·        ایجاد حریم برای عوارض(Buffer)

·        Clip

·        merge

·        dissolve

·        Union

·        Intersect

·        برش لایه های رستری

برخی از دستورات پرکاربرد در  Arc GIS

·        Bookmark

·        Hayperlink

آشنایی با انواع Selection  

·        Select By Attribute

·        Select By Location

·        Select By Graphic

·        تنظیمات مربوط به Selection

آشنایی با نوار ابزار 3D Analyst    

·        آشنایی با شبکه نامنظم مثلثی(TIN)

·        ساخت TIN  از خطوط منحنی میزان

·        آشنایی با مدل رقومی ارتفاعی(DEM)

·        ساخت DEM از TIN

·        استخراج خطوط منحنی میزان از DEM

·        تبدیل عوارض به سه بعدی(Features to Raster)

·        پروفیل طولی رودخانه

آشنایی با تحلیلگر مکانی Spatial Analyst

·        روشهای ترسیم نقشه های فاصله(Distance)

·        آشنایی با ابزارهای درون یابی (Spline/ IDW/ KERIJING)

·        ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

·        تهیه نقشه شیب(slope)

·        تهیه نقشه جهت شیب(aspect)

·        تهیه نقشه خطوط منحنی میزان

·        تعیین میدان دید View shed

·        ابزار سایه روشن  Hill shade

·        ابزار Cut/ Fill

·        آشنایی با روش های طبقه بندی (Reclassify)

·        کار با Raster Calculator

·        تبدیل وکتور به رستر و بالعکس

·        تعیین محدوده منطقه مورد مطالعه با استفاده از گزینهOption در نوار Spatial Analyst

الحاقیه Arc scan

·        وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده

·        تنظیمات Arc scan

·        روش های وکتوری کردن داده های رستری

مدل سازی با Model Builder

·        آشنایی با Model Builder

·        کاربردهای Model Builder

·        طریقه ساخت یک مدل در Arc MAP

نقشه ی کاربری اراضی

·        دانلود تصاویر ماهواره ای

·        تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP

خروجی گرفتن از نقشه ها

·        کار با محیط layout

·        کار با نوار ابزار layout

·        کار با منوی Insert

·        تهیه نقشه منطقه مورد مطالعه

·        تهیه نقشه های موضوعی

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 350 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 20، 21، 22 و 23 آبان ماه

طول دوره: 32 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18

مدرس: سعید جوی زاده (مولف بیش  از 5 کتاب در زمینه GIS)