نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی


 

آی دی نام دوره طول دوره  
001 دوره آموزشی Arc GIS جامع 32ساعت  
002  دوره آموزشی Google Earth 32ساعت  
003 دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI 32ساعت  
004  دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB   16ساعت   
005  دوره آموزشی مقاله نویسی  16 ساعت(دو روزه)  
006   دوره آموزش عکاسی در جغرافیا

یک جلسه عملی

 
007 ذوره آموزشی مکاتبات بین الملل 10 ساعت  
008 دوره آموزشی تکنیک 32ساعت  
009  دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای  در کنفرانس های داخلی و بین المللی جغرافیایی 20ساعت  
010 100 ابزار کاربردی GIS در انجام پایان نامه 20ساعت  
011   100 تکنیک برای استخدام در شرکتهای مهندسی مشاور 16ساعت   
012   چگونه پایان نامه  16 ساعت  
013   دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده¬های مکانی) 16 ساعت  
014  دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری 10 ساعت  
015  دوره آموزشی آمار فضایی 32ساعت  
016   دوره آموزشی زمین آمار 32ساعت  
017  مطالب دوره آموزشی  SPSS (مقدماتی) 32ساعت  
018  مطالب دوره آموزشی AHP  16ساعت   
019  مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP  16 ساعت(دو روزه)  
020  مطالب دوره آموزشی پروپوزال نویسی

یک جلسه عملی

 
02   10 ساعت

 

 

       

 

مطالب دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری