نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس مرکز:

رییس مرکز:


·       رییس مرکز:

دکتر سعید حمزه (عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای دانشگاه تهران )