نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل مطالب دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

سرفصل مطالب دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری


سرفصل مطالب دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 

·        تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی      

·        ارکان و مؤلفه های اصلی GIS          

·        تاریخچه مختصرGIS

·        سیر تحول   GIS      

·        انواع مدل داده در GIS         

·        دستگاه مختصات جغرافیایی    

·        سیستم تصویر 

·        راههای شناسایی سیستم مختصات تصویر        

·        انواع فرمت های GIS

·        نقش و کاربرد سامانه ی اطلاعات جغرافیایی در مطالعات شهری 

مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS

·        مشخص کردن موضوع و  هدف         

·        بیان مسأله      

·        مشورت با کارشناس مورد نظر

·        جمع آوری داده        

·        صحت سنجی داده ها و کنترل کیفی دادهها      

·        وارد کردن دادهها به محیط نرم افزار    

·        انتخاب ابزار مناسب    

·        روش کار      

·        پردازش        

·        مشخص شدن جواب  

·        کنترل زمینی   

·        تصمیم سازی  

·        تصمیم گیری

آشنایی  با محیط نرم افزار ARC MAP       

آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS)          

انواع روش های ذخیره نمودن  یک پروژه در ARCMAP      

·        ذخیره نمودن یک پروژه         

·        ذخیره نمودن نقشه برای چاپ  

·        استفاده از روش PUBLISHER برای ذخیره پروژه   

·        ذخیره پروژه به روش PDF   

ژئورفرنس کردن

·        مختصات دار کردن فایل های وکتوری با ابزار SPATIAL ADJUSTMEN

·        مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار   GEO REFERENCING    

·        تغییر مختصات فایل های رستری (PROJECT RASTER)

·        تعریف سیستم تصویر برای لایه اطلاعاتی در نرم افزار ARCGIS       

·        استفاده ازگوکل ارث در زمین مرجع کردن

ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید

·        ایجاد یک SHAPEFILE    

·        ایجاد یک GEODATABASE     

رقومی کردن نقشه ها  (DIGITING) یا ترسیم عوارض

·        مراحل رقومی سازی نقشه      

·        معرفی نوار ابزار EDITOR   

·        معرفی پنجره EDITOR      

·        معرفی منوی ADVANCED EDITING

·        الحاقیه ARC SCAN        

·        فعال نمودن الحاقیه ARC SCAN    

·        وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده     

·        تنظیمات ARCSCAN       

·        روش های وکتوری نمودن داده های رستری     

ایجاد و مدیریت گرافیک ها (DRAWING)

·        آشنایی با نوار ابزار DRAW

استفاده از لایه های CAD  و DGN در GIS

·        نحوه تبدیل فایل CAD به SHAPEFILE   

·        نحوه تبدیل فایل CAD به  GEODATABASE   

·        روش های تبدیل DGN به GIS

توپولوژی

·        روابط توپولوژیک در GIS     

·        قوانین توپولوژی        

·        قوانین عوارض سطحی(POLYGON RULES)     

·        قوانین عوارض خطی (LINE RULES)      

·        قوانین عوارض نقطه ای (POINT RULES)

·        توپولوژی نقشه و توپولوژی    GEODATABASE

·        ایجاد توپولوژی

اتصال (JOIN)

·        روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگری      

·        مدیریت JOIN        

·        اتصال بر مبنای ارتباط  فضایی (SPATIAL JOIN یا SPATIAL LOCATION )        

آنالیز مکانی (GEOPROCESSING)

·        BUFFER

·        CLIP         

·        EXTRACT BY MASK         

·        INTERSECT      

·        UNION     

·        MERGE

       

طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS      

کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری

·        روش دانلود تصاویر ماهواره ای به صورت زمین مرجع  

·        استفاده از نرم افزار SAS PLANET          

·        تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH         

·        ابزار LAYER TO KML

·        ابزار MAP TO  KML     

·        تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS         

نماد سازی

·        انواع نقشه های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری  

·        تغییر رنگ عوارض     

·        تغییر رنگ و شکل عوارض     

·        طبقه بندی عوارض لایه ها      

·        FEATURES       

·        CATEGORIES

·        QUANTITIES    

·        CHARTS

·        MULTIPLE ATTRIBUTE    

برچسب گذاری (LABLE)  

·        روش اول با استفاده از سربرگ LABEL       

·        روش دوم با استفاده از نوار ابزار  DRAW    

·        تبدیل برچسبها به ANNOTATION

گراف

·        روش ترسیم نمودار در نرم افزار ARCMAP

·        تنظیمات پنجره GRAGH

BOOKMARK & HYPERLINK

·        اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (HYPERLINK)         

·        روش ایجاد HYPERLINK در ARCMAP        

·        مدیریت HYPERLINKS

·        BOOKMARK    

·        روش ایجاد   BOOKMARK       

·        مدیریت  BOOKMARK

مدل ارتفاعی در دو فرمت  TIN و RASTER

·        مدل   TIN   

·        روش ایجاد TIN      

·        مدل رقومی ارتفاع ( DEM )

·        روش ایجاد DEM             

 

آشنایی با تحلیلگر مکانی Spatial Analyst

·        تهیه نقشه شیب(slope)

·        تهیه نقشه جهت شیب(aspect)

·        تهیه نقشه خطوط منحنی میزان

·        ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

·        تعیین میدان دید View shed

·        ابزار سایه روشن  Hill shade

·        ابزار Cut/ Fill

درون یابی (INTERPOLATION)

·        ابزارهای درونیابی در ARCGIS      

·        ابزار IDW    

·        ابزار KRIGING     

·        ابزار   SPLINE

تحلیل شبکه (NETWORK ANALYST)

·        مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه  

·        روش ایجاد تحلیل شبکه در ARCMAP      

·        پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین  مسیر و مراحل انجام کار         

·        یافتن نزدیکترین تسهیلات و مراحل انجام کار   

·        محاسبه محدوده خدماتی و مراحل انجام کار     

مدل سازی با MODEL BUILDER

·        مراحل ساخت مدل در محیط MODEL BUILDER

·        انجام یک پروژه در  MODEL BUILDER

روش تهیه گزارش در ARCMAP یا REPORT    

مدیریت انتخاب ها (SELECTION)

·        SELECT BY ATTRIBUTE   

·        SELECT BY LOCATION     

·        SELECT BY GRAPHIC       

·        کاربرد سایر دستورات SELECTION        

نرم افزار    ARCSCENE

·        طریقه دسترسی به نرم افزار ARCSCENE   

·        آشنایی منوی TOOLS در ARCSCENE

·        نمایش سه بعدی  لایه های وکتوری     

·        نمایش سه بعدی لایه های رستری

ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ

·        معرفی محیطVIEW  LAYOUT    

·        خروجی گرفتن نقشه ها در محیط ARCMAP          

·        اضافه کردن GRIDE به نقشه  

روش ساخت اطلس در GIS  

·        روش ساخت اطلس در GIS

·        روش ساخت MAP BOOKS       

·        تنظیمات MAP BOOK     

 

پیش نیاز دوره:ندارد

هزینه دوره:300 هزارتومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره:32 ساعت

مدرس:سعید جوی زاده