نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی RegCM

معرفی RegCM


سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB

·        مقدمه ای بر کلیات سنجش از دور

·        نحوه دانلود گام به گام تصاویر پرکاربرد در سنجش از دور

·        آشنایی با ماهیت انواع تصویر دیجیتال

·        آشنایی با ماتریس‌ها و آرایه ها و ارتباط آن با تصاویر دیجیتال

·        مزایای پردازش تصویر  در نرم افزار MATLAB

·        معرفی ساده و گویای محیط‌های مختلف MATLAB

·        معرفی توابع پرکاربرد و ضروری MATLAB

·        نحوه فراخوانی داده‌های مختلف در MATLAB

·        خواندن و نمایش تصویر در MATLAB

·        نمایش ارزش‌های DN بر روی تصویر

·        نمایش و تعدیل هیستوگرام تصویر

·        نمایش ترکیب های رنگی تصاویر باندهای مختلف

·        نحوه اجرای عملیات ریاضی و آماری روی تصویر

·        تصحیح رادیومتری تصویر

·        تصحیح اتمسفری تصویر

·        جداسازی منطقه مورد مطالعه

·        کلیاتی بر فیلتر ها و اجرای فیلترها

·        معرفی شاخص های کاربردی و محاسبه آنها در MATLAB

·        برآورد حرارت سطح زمین( LST  )

·        طبقه‌بندی تصاویر با روش پرکاربرد و قوی  SVM

·        آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی

·        نحوی خروجی گرفتن تصاویر

·        انواع روش های ذخیره

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 200 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 4 و 5 آذرماه

طول دوره: 16 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18

مدرس: سعید جوی زاده  و صغری رنجبر (مولفین کتاب  پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB)