نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پردازش پیشرفته

پردازش پیشرفته


 

پیش نیاز دوره

پردازش مقدماتی تصاویر ماهواره ای

هزینه دوره:

ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان

دانشجویی: 200 هزار تومان

تاریخ شروع دوره:

فروردین 1395

طول دوره:

32 ساعت

 

 
همراه داشتن لب تاب الزامی است

ثبت نام