نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان

کارشناسان


کارشناسان :

مدیر آموزش: سعید جوی زاده 09382252774

مدیر اجرایی و کارشناس ثبت نام : محمد یزدانی 66416125(021)

مشاوره و راهنمایی: منیژه براهیمی 09030324863

کارشناس آموزش دوره های  مربوط به سازمانها و ارگان ها(شهرداری-پتروشیمی و نفت وگاز,...): 09382252774

کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی : edugeo @

آدرس سایت: edugeo.ut.ac.ir

ایمیل مرکز:  edu.geog@ut.ac.ir