نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2

2


 

پس از ارسال مشخصات ثبت نام  جهت تشکیل کلاس با شما از طریق ایمیل یا شماره تلفن تماس حاصل خواهد شد.پس از دریافت تماس مبالغ معین شده مربوط به هر دوره را به شماره حساب غیر قابل برداشت دانشکده جغرافیا واریز فرمایید

 

تحویل فیش واریزی به دفتر آموزشهای آزاد الزامیست 

 

در فیش واریزی حتما شناسه واریز نوشته شود

 

شماره حساب 5225382155

 

شناسه واریز 1152

 

بانک ملت شعبه دانشگاه