نمایشگر یک مطلب

·       معرفی  مرکز:

 مرکز آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به عنوان آغازگر جریانی نو و بنیانگذار آموزش‌های حرفه‌ای و نوین در جغرافیای کشور ، تلاش می‌کند با نواندیشی و بهبود مستمر، رسالت بزرگ خود را بر پایه دانش روز با کیفیت هر چه بیشتر به انجام رساند.